Dansk crohn colitis database, crohn colitis

VEDTÆGTER

1. At fremme samarbejdet nationalt omkring IBD patienterne.

2. Nationale møder afholdes 2-3 gange om året i DCCD.

3. Der er nedsat et videnskabeligt råd, der validerer projektforslag. Der afholdes møder 4 gange om året.

4. Ingen afgiver lokale data uden at være forespurgt om lyst til projektdeltagelse. Herefter tager det videnskabelige råd stilling til data

5. Alle projekter skal godkendes af den lokale etiske komité.

Sidst opdateret den 1. maj 2011