Dansk crohn colitis database, crohn colitis

MEDLEMMER

Formand

Overlæge, dr.med. Pia Munkholm, Gastroenheden,

Herlev Universitets Hospital, 2730 Herlev.

Tlf.: 44 88 37 92, Mobil dir: 44 88 40 00..tone..82508

Mobil: 4085 8494, Fax: 4488 3722,

e-mail: PIAMUN01@heh.regionh.dk

Database konstruktør på Teleform og SPSS

Ledende overlæge, dr.med. Flemming Moesgaard, Gastroenheden,

Herlev Universitets Hospital, 2730 Herlev.

Tlf.: 44 88 36 01, e-mail: flemoe01@heh.regionh.dk

HD-Support

Hanne Dinesen og på WinDCCD Birger Dinesen,

Lagonis Minde 11, 5600 Fåborg.

Tlf. 62 61 16 06, mobil: 61 71 81 56.

E-mail: hanne@hd-support.dk; birger@hd-support.dk; http://www.hd-support.dk.

Styregruppe

Overlæge, dr.med. Pia Munkholm Gastroenheden,

Herlev Universitets Hospital.

Overlæge, dr.med. Poul Schlichting, Gastroenheden,

Herlev Universitets Hospital.

Ledende overlæge, dr.med. Flemming Moesgaard, Gastroenheden,

Herlev Universitets Hospital.

Database værtskab

Professor, overlæge, dr.med. Jørgen Rask Madsen, Gastroenheden, Herlev Universitets Hospital.

Forskningssekretær

Vibeke Reitel, cand. jur., Herlev Universitets Hospital,

Tlf.: 4488 3792, Mobil: 24266757, Fax: 4488 3722,

e-mail: vibrei01@heh.regionh.dk

Web-redaktør

Nynne Nyboe Andersen, cand.med, Herlev Universitets Hospital, tlf: 29865501

DGS og DPS udvalgte (pr. 1. december 2000) medlemmer består af:

Overlæge Bent Jakobsen, Ålborg,

e-mail: baj@mail1.stofanet.dk

Overlæge, dr.med. Jan Fallingborg, Ålborg,

e-mail: u19017@aas.nja.dk

Overlæge, dr.med. Niels Thorsgaard, Herning,

e-mail: n.thorsgaard@dadlnet.dk

Overlæge, dr.med. Jens Dahlerup, Århus Kommune Hospital,

e-mail: jfd@dadlnet.dk

Overlæge, dr.med. Bogi Davidsen, Slagelse Hospital,

e-mail: bogi@post9.tele.dk

Overlæge, Ellinor Hylander Møller, Køge Sygehus,

e-mail: hylander@inet.uni2.dk

Overlæge, dr.med. Anders Pærregaard, Hvidovre Hospital,

e-mail: anders.paerregaard@hh.hosp.dk

Overlæge, dr.med. Flemming Moesgaard, Herlev Universitets Hospital, e-mail: flemoe01@heh.regionh.dk

Overlæge, dr.med. Poul Schlichting, Herlev Universitets Hospital, email: poul@Schlichting.dk

Overlæge, dr.med. Pia Munkholm, Herlev Universitets Hospital, email: piamund01@heh.regionh.dk

Dr.med. Stig Bondesen, Nykøbing Falster Hospital,

e-mail: stigbo@dadlnet.dk

Overlæge, dr.med. Flemming Bendtsen, Hvidovre Hospital,

e-mail: flemming.bendtsen@hh.hosp.dk.

Overlæge, Oli Jacobsen, Sønderborg Sygehus,

email: olijacobsen@dadlnet.dk

Sidst opdateret den 1. maj 2011