Danish crohn colitis database, crohn colitis

MEMBERS

Head of the database

Dr.med. Pia Munkholm, Gastroenheden,

Herlev University Hospital, 2730 Herlev.

Phone.: 44 88 37 92, Mobile dir: 44 88 40 00..tone 82508,

Mobile: 4085 8494, Fax: 4488 3722,

e-mail: PIAMUN01@heh.regionh.dk

Database constructor on Teleform and SPSS

Head of department, dr.med. Flemming Moesgaard, Gastroenheden,

Herlev University Hospital, 2730 Herlev.

Phone.: 44 88 36 01, e-mail: flemoe01@heh.regionh.dk

HD-Support

Hanne Dinesen og and Birger Dinesen,

Lagonis Minde 11, 5600 FÅborg.

Phone: 62 61 16 06, mobile: 61 71 81 56.

E-mail: hanne@hd-support.dk; birger@hd-support.dk; http://www.hd-support.dk.

Steering group

Dr.med. Pia Munkholm Gastroenheden,

Herlev University Hospital.

Dr.med. Poul Schlichting, Gastroenheden,

Herlev University Hospital.

Head of department, dr.med. Flemming Moesgaard, Gastroenheden, Herlev University Hospital.

Secretary of Research

Vibeke Reitel, cand. jur., Herlev University Hospital,

Phone.: 4488 3792, Mobile: 24266757, Fax: 4488 3722,

e-mail: vibrei01@heh.regionh.dk

Webeditor

Nynne Nyboe Andersen, cand.med, Herlev University Hospital, Phone: 29865501

Members from DGS and DPS (per 1 of December 2000):

Dr.med. Bent Jakobsen, Ålborg,

e-mail: baj@mail1.stofanet.dk

Dr.med. Jan Fallingborg, Ålborg,

e-mail: u19017@aas.nja.dk

Dr.med. Niels Thorsgaard, Herning,

e-mail: n.thorsgaard@dadlnet.dk

Dr.med. Jens Dahlerup, Århus Kommune Hospital,

e-mail: jfd@dadlnet.dk

Dr.med. Bogi Davidsen, Slagelse Hospital,

e-mail: bogi@post9.tele.dk

Ph.D. Ellinor Hylander Møller, Køge Sygehus,

e-mail: hylander@inet.uni2.dk

Dr.med. Anders Pærregaard, Hvidovre Hospital,

e-mail:anders.paerregaard@hh.hosp.dk

Dr.med. Flemming Moesgaard, Herlev University Hospital,

e-mail: flemoe01@heh.regionh.dk

Dr.med. Poul Schlichting, Herlev University Hospital,

e-mail: poul@Schlichting.dk

Dr.med. Pia Munkholm, Herlev University Hospital,

e-mail: piamund01@heh.regionh.dk

Dr.med. Stig Bondesen,Nykøbing Falster Hospital,

e-mail: stigbo@dadlnet.dk

Dr.med. Flemming Bendtsen, Hvidovre Hospital,

e-mail:flemming.bendtsen@hh.hosp.dk.

Dr.med. Oli Jacobsen, Sønderborg Sygehus,

e-mail: olijacobsen@dadlnet.dk

Last updated first of may 2011