Danish crohn colitis database, crohn colitis

CONTACT

Sekretariat for scanning

Forskningssekretær, Cand jur. Vibeke Reitel,

Gastroenheden,

Herlev Universitets Hospital 2730 Herlev

Tlf. 44 88 37 92,

Email: vibrei01@heh.regionh.dk

Sekretariat for webhotel

HD-Support, Hanne og Birger Dinesen,

Langonisminde 11, 5600 Fåborg.

kontakt@hd-support.dk

http://www.hd-support.dk vil HD.

Tlf. +45 62 61 16 06

Last updated first of may 2011